Gud har rikligen välsignat oss

Ulrika och jag vill tacka dig för dina gåvor. Du hjälper oss att sprida evangeliet i dess fulla kraft, på alla sätt, till alla människor. Tillsammans med er och Gud kan vi göra stora ting. 100% av din gåva går till församlingen. Vi har inga skulder, och inga som tar ut lön. Allt vi har, använder vi för att sprida evangeliet!

 1234 982 740 | Bankgironummer: 5583-3172

Open Church?

flöjtOpen Church (öppen kyrka) är en grupp av människor med ett enda mål: Att sprida evangeliet i dess fulla kraft, på alla sätt, till alla människor.

Vi heter Open Church därför att vi är:

  1. Öppen för den Helige Andes ledning.
  2. Öppen för att samarbeta med andra församlingar med samma mål.
  3. Öppen för hedningarna och alla som vill lära känna Jesus.

En kristen insatsstyrka

I praktiken betyder det att vi är en flexibel grupp. Det kan hända att vi hjälper till på konferenser och möten genom att förstärka deras lovsångsteam, eller att vi hjälper med förbön. Vi är Guds insatsstyrka och kan mobiliseras som enhet för ett eller flera särskilda uppdrag.