Detta är del 2. Läs del 1 här.

I 2 Thessalonikerbrevet står församlingen inför ett verkligt dilemma. Under sina tre veckor med de troende i Thessalonika undervisade Paulus om ”HERRENS DAG,” en term som vanligtvis används i profetiska böcker för den tidpunkt då Gud kommer att ingripa i mänsklighetens angelägenheter genom öppen dom. Detta kommer att vara en fasansfull tid på jorden, och Paulus lärde att HERRENS DAG skulle äga rum under vedermödan, men att troende skulle räddas genom Uppryckelsen. I 2 Thessalonikerbrevet 2:1-2 varnar Paulus för att förväxla den kommande Uppryckelsen med att HERRENS DAG redan hade inträffat.

Paulus lärde att HERRENS DAG var en fasansfull tid av lidande som skulle inträffa under vedermödan. Troende skulle bli befriade från denna fasansfulla tid genom Uppryckelsen. Den thessaloniska församlingen var orolig över att de befann sig i HERRENS DAG på grund av förföljelse och bekymmer. Falska lärare påstod att HERRENS DAG redan hade inträffat, vilket skapade förvirring och rädsla bland de troende. De skrev till Paulus, och det är bakgrunden till 2 Thessalonikerbrevet.

Paulus svarade på deras dilemma genom att klargöra att HERRENS DAG inte skulle inträffa om inte först ”avgången” hade skett. Det grekiska ordet ἀποστασία (apostasia) översätts oftast som avfall eller uppror, men det kan också översättas som ”avgång” eller ”försvinnande.” Paulus använde det här ordet för att hänvisa till en avgång från jorden till himlen, det vill säga Uppryckelsen. Vissa översättningar kan missvisande översätta det som avfall från tron, men det är inte kontextuellt korrekt. Paulus förklarade att HERRENS DAG inte skulle ske om inte först kyrkan hade avgått från jorden till himlen genom Uppryckelsen. Detta stödjer starkt idén om en före-vedermödan Uppryckelse, där kyrkan tas bort innan vedermödan börjar.

DEN HELIGE ANDE ÄR DEN SOM HINDRAR UNDER KYRKOTIDEN

Vi tittar på verserna – 2 Thessalonikerbrevet 2:6-8 “Och nu vet ni vad som hindrar, för att han skall uppenbaras först när hans tid är inne. Ty redan är laglöshetens hemlighet verksam; bara han som nu hindrar skall göra det, tills han blir borttagen, och då skall den laglöse uppenbaras, honom som Herren Jesus skall förgöra med sin muns andedräkt och förgöra vid sin tillkommelses uppenbarelse.”

I vers 7-8 avslöjas att det finns En här som hindrar fullständig frisläppning och uppenbarelse av ondska. Denne är den Helige Ande, och endast när Han går bort kan ondska mogna fullständigt. Endast den Helige Ande kan hålla tillbaka flodvågorna av ondska som rusar in som en ström; kyrkan kan inte göra det; individer kan inte göra det. Den Helige Ande KOMMER och KAN ENDAST gå bort när den sanna kyrkan avgår. Och då kommer den laglöse (världsledaren, Antikrist) att uppenbaras, som Herren ska döda med sin muns andedräkt och förgöra vid sin tillkommelses uppenbarelse (den andra tillkommelsen). Uppryckelsen  (felaktigt översatt som ”avfall”) måste ske först. Den kommer att starta hela vedermödans period.

Kan du någonsin föreställa dig hur det skulle vara om inte den Helige Ande hindrade det fulla utbrottet av laglöshet? Det skulle vara obeskrivligt. När den Helige Ande avgår med kyrkan kommer den laglöse att träda fram och bli accepterad av en laglös värld.

Denna del av Thessalonikerbrevet är ett tydligt bevis på att kyrkan måste lämna innan ondskan bryter ut fullständigt under vedermödan. När kyrkan är borta kommer ondskan att ha sin fullaste dag.

TJUVEN OM NATTEN

Vi återvänder till 1 Thessalonikerbrevet där vi behöver tillämpa logik för att förstå denna referens. Titta på den – 1 Thessalonikerbrevet 5:2-6 “för ni vet själva mycket väl att HERRENS DAG KOMMER SOM EN TJUV OM NATTEN. Medan de säger, ’Frid och säkerhet!’ kommer fördärvet plötsligt över dem som barnvärkar över en kvinna och de skall inte undkomma, MEN NI, BRÖDER, ÄR INTE I MÖRKER, SÅ ATT DAGEN SKULLE ÖVERKOMMA ER SOM EN TJUV. Ni är alla söner av ljuset och söner av dagen. Vi hör inte natten eller mörkret till, så låt oss inte sova som de andra, utan låt oss vara vakna och nyktra.”

Paulus fortsätter att förklara betydelsen av HERRENS DAG, som, om du minns, alltid anknyter till vedermödan och övergången till tusenårsriket. Han framhåller att denna dag kommer som en tjuv om natten, när plötslig förstörelse bryter fram över en ovetande värld. Likt en tjuv som smyger fram på natten i mörkret, påpekar Paulus att vi, som ljusets söner, inte tillhör mörkret.

HERRENS DAG är vedermödan som kommer in i världen, men kristna kommer inte att överraskas eftersom vi är ljusets barn, inte mörkrets. Herren rycker upp oss innan den DAGEN faller över jorden. Vi tillhör inte världens mörker eftersom vi tillhör Guds ljus. Kyrkan kommer inte att gå in i vedermödan. De som lär ut det är felaktiga och förminskar Kristi verk i att lida på korset.

Du hittar del 3 här: DET SALIGA HOPPET

Källan: https://www.raptureready.com/2023/12/06/proof-the-church-is-not-in-the-tribulation-part-1-by-ron-ferguson/