Här kan ni ladda ner predikningen om ”Att driva ut onda andar”.

Några videor jag rekommenderar att kolla på:

Källor

Ef 6:12
Dan 10:12
Matt 18:18
Matt 16:19
1 Korinthierbrevet 15:46
Markus 1:39
Markus 16:17
Mark 1:21-28
Matt 10: 7-8
Luk 10:17
Apg. 8 : 6-7
2 Mos 20 : 3-5
1 tim 5:22
Matt. 12: 36-37
APG 8
Matt 25