De ska driva ut onda andar hoi

Här kan ni ladda ner predikningen om ”Att driva ut onda andar”.

Några videor jag rekommenderar att kolla på:

Källor

Ef 6:12
Dan 10:12
Matt 18:18
Matt 16:19
1 Korinthierbrevet 15:46
Markus 1:39
Markus 16:17
Mark 1:21-28
Matt 10: 7-8
Luk 10:17
Apg. 8 : 6-7
2 Mos 20 : 3-5
1 tim 5:22
Matt. 12: 36-37
APG 8
Matt 25

/* Custom Archives Functions Go Below this line */ /* Custom Archives Functions Go Above this line */

Grunden till den andliga konflikten hoi

Predikning: 3 januari 2021

En stor del av predikningen är baserat på denna video av Robert Breaker.

Mer information om jättar hittar ni i dokumentären jag pratade om. Dessa dokumentärer är producerat av Steven Quayle från Gen6 productions. Ni kan hitta dem här: https://vimeo.com/user42005132

Bibeltexterna:

2 Pet 2 : 4-6
1 Tim 4 : 1
1 Mos 6 : 1-6
Job 1 : 6
Jes 14 : 12-17
Hes 28 : 11-17
Matt 25 : 41
Joh 8 : 44-45

/* Custom Archives Functions Go Below this line */ /* Custom Archives Functions Go Above this line */