Skaka av dig det! hoi

Av: Michael Voorhaar
Datum: 1 augusti 2021

' När vi väl var räddade fick vi veta att ön hette Malta. Lokalbefolkningen visade oss en ovanligt stor vänlighet. De tände en eld och tog hand om oss alla, eftersom det hade börjat regna och var kallt. Paulus hade just samlat ett fång kvistar och lagt på elden när en huggorm kröp ut på grund av hettan och högg sig fast i hans hand. När de infödda såg ormen hänga från hans hand, sade de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte Rättvisan honom leva." Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada. Folket väntade sig att han skulle svullna upp eller plötsligt falla ner död. När de väntat länge och sett att inget ovanligt hände honom, ändrade de sig och sade att han var en gud. '
Apostlagärningarna 28:1-6

Jag berättar om ormen idag vid stugan.

Herrens ord för någon idag är att du måste skaka av dig, och du måste göra det idag.

Satan var rädd för Paulus. Paulus var inte någon som skulle bli kvävd av en orm, han blev biten.

Därför att Paulus var aktiv och attackerade.

Djävulen ville döda Paulus genom skeppsbrott eller genom en orm, men han ville inte att Paulus skulle komma fram.

På samma sett vill djävulen stoppa oss, genom att kväva eller bita oss.

I berättelsen byggde de en eld. Vi som kyrkor måste vara en eld som människor kan värma sig vid.

Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er.
Lukasevangeliet 10:19 SFB15

Vi kan bli kalla. Men meningen är att vi ska vara varma. Vi ska skapa eld. Ingenting kan skada oss då.

Paulus plockade upp pinnar för att hålla igång elden. Det var därför han blev biten.

Men inget kan skada oss. Vi ska fortsätta med att plocka upp pinnar och hålla elden vid liv.

Så kommer alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att bli förföljda.
Andra Timoteusbrevet 3:12 SFB15

Alla som vill hålla i gång elden kommer att bli biten av ormen. Men det skadar inte oss.

Det betyder att vi går Guds väg. Vi väntar inte tills andra kommer med bra idéer och utför dem.

Vi plockar själva upp pinnar och lägger dem på elden.

Men, filosofera, vad är skillnaden mellan strid och förlust?

Filosofera och prata om Paulus, prata om Josef. Kan vi säga till varandra: ”Jag är inte där än. Berättelsen är inte slut än.”

De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska."
Markusevangeliet 16:18 SFB15

Vi behöver inte vara rädda. Vi ska fortsätta. Inte vara rädda för Corona, inte rädda för vaccinen, inte rädda för demoner. Vi ska gå omkring och göra så som Jesus gjorde. Filosofera och komma tillbaka till ovanstående text flera gånger.

När de infödda såg ormen hänga från hans hand, sade de till varandra: "Den där mannen är säkert en mördare. Trots att han blev räddad från havet lät inte Rättvisan honom leva."
Apostlagärningarna 28:4 SFB15

När vi blir så passionerade och håller i gång elden kommer människor att skvallra om oss. När vi är mitt i striden kommer förtalet. Se vers 4.

Vem är det som pratar? Prata om hur det brukar se ut i praktiken.

Men Paulus skakade av sig ormen ner i elden och tog ingen skada.
Apostlagärningarna 28:5 SFB15

Vi ska skaka av det och inte ta skada. Vad betyder seger?

Ordet seger är en synonym till triumf och vinst och kan bland annat beskrivas som ”vinst i tävling eller krig”.

Ordet är motsatsen till nederlag.

för Herren er Gud går själv med er för att strida för er mot era fiender och ge er seger.”
Femte Moseboken 20:4 SFB15

Tänk vad grymt. Herren själv strider bredvid oss och vill att vi ska segra!

men Eleasar höll stånd och angrep filisteerna tills hans hand var så trött att den satt som klistrad vid svärdet. Herren gav en stor seger den dagen. Och folket vände om efter Eleasar, men bara för att plundra.
Andra Samuelsboken 23:10 SFB15

Plundra!

/* Custom Archives Functions Go Below this line */ /* Custom Archives Functions Go Above this line */