Många kyrkor idag, i sin rädsla för det okända, uppmanar sina församlingsmedlemmar att isolera sig från andra kristna sammanhang och deras undervisning. Men vi ser att de som verkligen söker sanningen, de som är hungriga efter Guds ord, inte är rädda för att utforska andra dimensioner av kristen tro.

Vi måste komma ihåg det bibliska budet: ’Pröva allt, behåll det goda’ (1 Tess 5:21). Det betyder att vi måste vara djärva nog att undersöka, att ifrågasätta, och att inte rädas för att utmana det etablerade. Om vi stöter på något som verkar tvivelaktigt, låt oss inte förkasta allt. Låt oss i stället behålla det som är sant och kraftfullt.

Att kasta ut barnet med badvattnet är för bekvämt, för fegt. Vi måste vara modiga nog att konfrontera det som är felaktigt, samtidigt som vi omfamnar det som är sant och livgivande. Det handlar om att vara sanna sökare av Guds rike, även om det innebär att gå emot strömmen och utmana de etablerade normerna.