Kan det då vara möjligt att den sanne Guden står bakom det ockulta? Eller är det en ondskefull kraft?

De mest kända formerna av ockultism är spådom och spiritism som inbegriper astrologi, numerologi, konsten att spå i händer, svartkonst, besvärjelser och att tala med de ”döda”. De här företeelserna har en mycket lång historia, och de flesta har sitt ursprung i det forntida Babylon, (1 mos 10: 8b-9) vars ruiner ligger i det nutida Irak. (Jesaja 47:1, 12, 13) Därifrån spred sig ockulta seder över hela den forntida världen och blev en oskiljaktig del av många kulturer och civilisationer. Det är därför som Babel, eller Babylon, kallas ”moder till skökorna och jordens styggelser” (Uppenbarelseboken 17:5). Hon var stamfadern till alla falska religioner.

Tänk på det som hände i staden Filippi i det forntida Makedonien. En liten grupp kristna, däribland aposteln Paulus och läkaren Lukas, mötte en flicka som hade ockulta förmågor. Lägg märke till vad bibelskribenten Lukas säger om den dolda källan till hennes krafter: ”En tjänsteflicka som hade en ande, en spådomsdemon, kom emot oss. Hon brukade skaffa sina herrar riklig förtjänst genom att utöva spådomskonst.” (Apostlagärningarna 16:16–18)

Flickans förmågor kom alltså inte från den sanne Guden, utan från en demon, en ond andevarelse. Därför vägrade Paulus och hans vänner att lyssna på henne. Men du kanske undrar: Vilka är demonerna? Och var kommer de ifrån? Vi ska återigen se vad Bibeln säger.

Vilka är demonerna?

Långt innan Gud gjorde människor skapade han ett okänt antal intelligenta andevarelser i himlen. I Bibeln kallas de ”Guds söner”. (Job 38:4, 7) Precis som vi människor har de en fri vilja, och under en lång tid var de alla lojala mot Gud. Men det här harmoniska tillståndet fick ett abrupt slut. Hur då?

När människorna hade skapats blev en av de här andevarelserna besatt av att få något som han inte hade rätt till – tillbedjan. Den här onde ängeln talade genom en orm, och fick den första kvinnan, Eva, att vara olydig mot sin Skapare. (1 Moseboken 3:1–6) Bibeln kallar den upproriske ängeln för ”den ursprunglige ormen, han som kallas Djävul och Satan”. (Uppenbarelseboken 12:9) Jesus beskrev honom som ”en människomördare” som ”inte [stod] fast i sanningen” och tillade: ”När han talar lögn, talar han enligt sitt eget sinnelag, eftersom han är en lögnare och lögnens fader.” (Johannes 8:44)

Med tiden anslöt sig en del av Guds andra andesöner till Satans uppror. (1 Moseboken 6:1, 2) Längre fram i Bibeln omnämns de som ”de änglar som syndade” och ”de änglar som inte behöll sin ursprungliga ställning utan övergav sin egen tillbörliga boningsort”, dvs. sin rätta plats i himlen. (2 Petrus 2:4; Judas, vers 6) De kallas också demoner. (Jakob 2:19) De är fast beslutna att dra bort så många människor som möjligt från den sanna tillbedjan, precis som de gjorde med många israeliter på Bibelns tid. (5 Moseboken 32:16, 17) Liksom i forna tider använder Satan och demonerna i dag skickligt religiösa lögner för att nå sitt mål. (2 Korinthierna 11:14, 15)

Det ockulta

Ockultism (av latin: occu’ltus, av o’cculo dölja, förborga) är systematisk användning av det fördolda, till exempel att söka kontakt med andliga krafter bortom den fysiska verkligheten.

Lägg märke till hur de kristna påverkades när de fick veta sanningen om det ockulta. Bibeln säger:  ”Åtskilliga av dem som hade sysslat med magiska konster samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt.” De här böckerna var för övrigt värda ”50 000 silverstycken”, en rejäl summa! (Apostlagärningarna 19:17–19) Detta exempel på mod har blivit nedskrivet till vår nytta. (2 Timoteus 3:16)

Vad ska man göra?

”Tro inte varje inspirerat uttalande, utan pröva de inspirerade uttalandena för att se om de kommer från Gud.” (1 Johannes 4:1) Astrologer, medier och medicinmän kan mycket väl säga saker som stämmer. Den demonbesatta flickan i Filippi talade sanning när hon sade om Paulus och hans kamrater: ”De här männen är slavar åt Gud den Högste, och de förkunnar för er vägen till räddningen.” (Apostlagärningarna 16:17) Men Paulus och de andra ville ändå inte ha något med henne att göra. I stället befallde han den onda anden att fara ut ur henne. Kontrollera därför uttalanden som påstås vara från Gud genom att jämföra dem med det Bibeln säger. (Apostlagärningarna 17:11)

Demonerna är Guds fiender, men även dina fiender. Var inte ens nyfiken på vad de gör. Underordna dig i stället Gud genom att lyda hans bud. (1 Johannes 5:3) Gud sade till exempel till den forntida nationen Israel: ”Det får inte hos dig finnas någon som … ägnar sig åt spådom, någon som utövar magi eller någon som ser efter omen eller någon trollkarl, eller någon som binder andra med en trollformel eller någon som rådfrågar ett spiritistiskt medium eller en som är spåkunnig eller någon som söker vägledning hos de döda. Ty var och en som gör sådant är avskyvärd för Gud.” (5 Moseboken 18:10–12) Guds syn har inte förändrats. (Galaterna 5:19, 20)

För att lura människor utger sig demonerna ibland för att vara de dödas andar. ”Ni kan inte ha andel i ’Guds bord’ och i demoners bord.” (1 Korinthierna 10:21, 22) Alla som verkligen älskar Gud håller sig borta från TV-program, böcker, filmer och dataspel som har kopplingar till det ockulta eller som främjar ockulta seder.

Demonerna har alltid försökt dölja sin sanna natur för människor. Men de har inte lyckats helt och hållet. Genom Bibeln har Gud avslöjat hurdana de egentligen är – elaka lögnare och ondskefulla fiender till mänskligheten.